Top Menu
Language Select
  Malay  | English
W3C Color Changer
Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font Sizer
Background Changer
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
Banner
Last Updated Date
Last Update: 02 Apr 2015
Version 6.0.6
Footer Menu
Best Viewed
Bahagian Pengukuhan Pendidikan Islam Print Bahagian Pengukuhan Pendidikan Islam

Bahagian Pengukuhan Pendidikan Islam fungsinya ialah,

 • Membantu mempertingkatkan penguasaan Bahasa Arab di sekolah-sekolah Majlis Islam Sarawak
 • Membantu Jabatan Pelajaran dan Pembangunan Guru dan murid-murid di sekolah Majlis Islam Sarawak
 • Merancang dan menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah Majlis Islam Sarawak

 • Merancang dan mengendalikan kelas-kelas pengajian agama untuk orang awam

 • Mengendalikan pengurusan Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA)


 • Merancang dan mengendalikan program untuk mempertingkatkan kemahiran guru-guru KAFA
 • Mengendalikan pendaftaran dan pemantauan Sekolah Agama rakyat


Bahagian ini diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah (KPP) dan dioperasikan oleh 9 orang pegawai dan 37 orang Penyelia diseluruh Sarawak. Ianya dibahagikan kepada tiga (3) unit utama seperti berikut :

1. Unit Pengendalian Kelas

2. Unit Sekolah

3. Unit KAFA


OBJEKTIF BAHAGIAN

Objektif Unit Bahagian Pengukuhan Pendidikan Islam

 • Komited untuk menyediakan prasarana pendidikan yang konduktif, kurikulum yang bersepadu untuk pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan (Agama) dan latihan yang konprehensif untuk guru-guru Sekolah Majlis Islam Sarawak dan kakitangan kerajaan.


PIAGAM PELANGGAN 

Memastikan semua jenis permohonan dari sekolah (MIS) di proses dan dihantar ke Bahagian Pentadbiran dan Kewangan 5 hari bekerja selepas tarikh penerimaan

Memastikan surat-surat yang diterima dijawab dan diambil tindakan dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan

Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan guru KAFA dalam tempoh 30 hari bekerja setelah permohonan diterima

Memastikan semua pemohonan pesanan kerajaan / waran penerbangan Akaun KAFA dikeluarkan dalam masa 5 hari bekerja selepas tarikh penerimaan

Memastikan pembayaran bil-bil KAFA diproses dalam masa 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan

Memastikan pembayaran elaun guru KAFA diproses dalam masa 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan

Sentiasa bersedia menjawab segala pertanyaan dengan mesra, cepat dan tepat

Memastikan Kelas Agama Dewasa (KAD) untuk orang awam diurus dengan sempurna

Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan cadangan dan teguran yang membina


BIDANG TUGAS


Unit Sekolah


Memantapkan penguasaan Bahasa Arab pelajar

 • Melantik semua guru Bahasa Arab secara kontrak (Tahunan)

 • Menganjurkan kursus dan bengkel pengukuhan pengajaran dan pembelajaran Guru Bahasa Arab

 • Mengubal soalan Bahasa Arab Tahun 6


Mendaftar Institusi dan Sekolah Agama Islam serta melaksanakan Kelas Agama

Dewasa

 • Memproses pendaftaran Institusi dan Sekolah Agama Islam untuk memenuhi kehendak Ordinan Majlis Islam Sarawak 2001 Bab 41

 • Menyediakan Garis Panduan Penubuhan/ Pendaftaran Institusi dan Sekolah Agama Islam

 • Mempertingkatkan pengurusan Kelas Agama Dewasa


Membangunkan Potensi pelajar

 • Menganjurkan kem motivasi pelajar


Unit KAFA

Mempertingkatkan Keberkesanan Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA)

 • Melantik Guru Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain

 • Memproses pembayaran elaun Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain

 • Mengadakan Latihan Guru Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain

 • Mengadakan Ujian Penilaian Kelayakan Guru Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain

Objektif Unit KAFA

 • Untuk mewujudkan suatu System KAFA yang kemas, seragam dan bersepadu diseluruh Negara.

 • Untuk memastikan semua kanak-kanak di negara ini yang berumur antara 6 hingga 12 tahun (Tahun satu hingga enam) dapat membaca Al-Quran dengan betul dan dapat mempelajari serta mengamalkan perkara-perkara asas yang menjadi fardhu kepada seseorang Islam seperti Fiqh, Tauhid, Sirah, Akhlak, Tulisan Jawi dan Bahasa Arab.

 • Untuk memperkukuhkan asas pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah tersebut mencapai tahap yang tinggi dalam pendidikan dan pengetahuan Agama Islam, khususnya kemahiran dalam pembacaan Al-Quran dan beramal dengan perkara-perkara yang fardhu.

 

Unit Pengendalian Kelas

 • Pelantikan dan Prestasi Guru-Guru Bahasa Arab di lapan (8) buah Sekolah Kebangsaan (Agama) Sarawak

 • Pelaksanaan kurikulum pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di lapan (8) buah Sekolah Kebangsaan (Agama) Sarawak berdasarkan standard yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

 • Pelaksanaan klinik-klinik Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan (Agama ) Majlis Islam Sarawak

 • Bengkel Penggubalan Soalan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan (Agama) Majlis Islam Sarawak

 • Percetakan Kertas Soalan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan (Agama) Majlis Islam Sarawak dan penghantaran kertas-kertas soalan ke sekolah-sekolah berkenaan

 • Pelaksanaan Peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan (Agama) Majlis Islam Sarawak

 • Pelaksanaan Bengkel Penyemakan dan Pemarkahan Kertas Jawaban Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan (Agama) Majlis Islam Sarawak

 • Rekod Sekolah-Sekolah Agama Rakyat (SAR)

 • Program Pertandingan Nasyid/Kuiz/Syarahan Sekolah-Sekolah Bahagian Kuching dan Samarahan

 • Permohonan Melanjutkan Pengajian ke Timur Tengah bagi pelajar-pelajar Sarawak lepasan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Permohonan Melanjutkan Program Khas Pengajian Ulum Islamiah dan Muamalat di bawah pengurusan Amanah Raya Berhad

 

 


MAKLUMAT BAHAGIAN

Bahagian Pengukuhan Pendidikan Islam

Jabatan Agama Islam Sarawak

Aras 3, Anjung Kiri, Bangunan Mahkamah Syariah,

93400 Jalan Satok, Kuching

No Tel: 082-423066 (Am) 423060/423402

No Fax: 082-247385

 
|