Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 17 Oct 2018
Version 8.1.2
ObjectiveObjective
  • Mengukuhkan jaringan kerjasama pintar dengan rakan agensi dan badan amal.
  • Meningkatkan keupayaan kreativiti dan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan.
  • Menyampaikan dakwah berinovasi yang efisien
  • Memperkasakan kefahaman, penguatkuasaan, pendakwaan dan penggubalan undang-undang Islam
  • Memperkasakan pembangunan Institusi keluarga Islam dengan kaedah inovatif
  • Memperkasakan pengurusan, pentadbiran dan pengimarahan masjid yang inovatif
  • Meningkatkan kesedaran kepentingan ekonomi dalam kalangan ummah
  • Meningkatkan keupayaan organisasi dan pengurusan sumber