Pengurusan Pendaftaran Perkahwinan
 

CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Picture

TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

PmHEI

 

6.1Menerima borang permohonan nikah Borang  1 (Lelaki dan     Perempuan)

 

 

6.2 Menyemak dokumen dan salinan asal pemohon ;

6.2.1 Dokumen pemohonan dan dokumen sokongan bagi tujuan pengesahan, menurut senarai semak:

6.2.2    Memastikan Jurunikah menandatangani Borang 1


6.3 Sediakan slip pembayaran dan arahkan pemohon membuat pembayaran di Kaunter Unit Kewangan JAIS

6.4 Terima resit pembayaran daripada pemohon

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

PmHEI

6.5 Sediakan Surat Perakuan Nikah

 

KPNCR/PNCR

6.6 Tandatangan dan meterai Surat Perakuan Nikah


PmHEI

6.7 Pengeluaran surat perakuan nikah.


6.8 Rekodkan penerimaan surat perakuan nikah oleh pemohon


SENARAI SEMAK PENGURUSAN PERMOHONAN PERKAHWINAN

 

Bil

Perkara

01

Salinan Kad Pengenalan/ Passport pemohon (Lelaki dan Perempuan) yang disahkan

02

Salinan Kad Pengenalan/ Passport Wali yang disahkan

03

Salinan Surat Perakuan Nikah/ Surat Perakuan Cerai Ibu dan bapa pemohon perempuan yang disahkan

04

Sijil Kursus Praperkahwinan atau pernyataan lulus temuduga pemohon

05

Sijil Cabutan Kematian Wali yang disahkan bagi pemohon perempuan yang kematian bapa kandung

06

Sijil Cabutan Kematian suami atau isteri yang disahkan atau Surat Perakuan Cerai bagi pemohon duda/ janda/ balu

07

Dokumen pengislaman (bagi pasangan yang memeluk agama Islam)

08

Pengesahan status pemohon oleh majikan/ penghulu/ ketua masyarakat (bagi permohonan warganegara Malaysia)

09

Kelulusan atau kebenaran bagi anggota polis dan tentera daripada Ketua Jabatan/ majikan

10

Kelulusan daripada Kedutaan atau Konsulat atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi negara anggota MABIMS seperti Indonesia bagi pemohon warganegara asing  atau kebenaran daripada